Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota.

Activiteiten

08 jul 2021
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

13:20 - 14:20

03 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 10 juni 2021 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

01 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

31 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
10 jun 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35850-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
08 jul 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli)

Stemmingen
Meer zien