Wetsvoorstel

Niet indexeren kinderbijslag

Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en bedrijven te kunnen verbeteren. Het kabinet heeft binnen de begroting van SZW gezocht naar dekking van deze investering. Het stelt voor om de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met 0,1%-punt minder te indexeren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen (71-65) via hoofdelijke stemming


detail stemming
Voor
Aartsen, A.A. (Thierry) (VVD)
Amhaouch, M. (CDA)
Becker, B. (VVD)
Belhaj, S. (D66)
Berg van den, J.A.M.J. (CDA)
Bergkamp, V.A. (D66)
Beukering-Huijbregts van, M.J.T.G. (D66)
Bikker, M.H. (ChristenUnie)
Bontenbal, H. (CDA)
Boswijk, D.G. (CDA)
Boucke, R.M. (D66)
Boulakjar, F. (D66)
Brekelmans, R.P. (VVD)
Campen van, A.A.H. (VVD)
Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)
Dijk van, I. (Inge) (CDA)
El Yassini, Z. (VVD)
Ellian, U. (VVD)
Erkens, S.P.A. (VVD)
Geurts, J.L. (CDA)
Ginneken van, L.M. (D66)
Grinwis, P.A. (ChristenUnie)
Groot de, P.C. (Peter) (VVD)
Groot de, T.C. (Tjeerd) (D66)
Hagen, K.B. (D66)
Hammelburg, A.R. (D66)
Harbers, M.G.J. (VVD)
Heerema, R.J. (Rudmer) (VVD)
Heerma, P.E. (Pieter) (CDA)
Heinen, E. (VVD)
Hermans, S.T.M. (VVD)
Hil van den, J. (VVD)
Idsinga, F.L. (VVD)
Jetten, R.A.A. (D66)
Kamminga, R.J. (VVD)
Kat, H. (D66)
Klink, J.J. (VVD)
Koerhuis, D.A.N. (VVD)
Kort de, A.H.J. (VVD)
Kuik, A. (CDA)
Laan van der, J.M.P. (D66)
Meenen van, P.H. (D66)
Michon-Derkzen, I.J.M. (VVD)
Minhas, F.B. (VVD)
Mulder, A.H. (Agnes) (CDA)
Neef de, D. (VVD)
Palland, H.M. (CDA)
Paternotte, J.M. (D66)
Paul, M.L.J. (VVD)
Paulusma, W. (D66)
Peters, W.P.H.J. (René) (CDA)
Podt, A. (D66)
Rajkowski, Q.M. (VVD)
Schouten, C.J. (ChristenUnie)
Segers, G.J.M. (ChristenUnie)
Sjoerdsma, S.W. (D66)
Smals, B.M.G. (VVD)
Sneller, J.C. (D66)
Strien van, P.J.T. (VVD)
Strolenberg, M.F. (VVD)
Tellegen, O.C. (VVD)
Tielen, J.Z.C.M. (VVD)
Valstar, P.J. (VVD)
Verkuijlen, R. (VVD)
Vijlbrief, J.A. (D66)
Vries de, A. (Aukje) (VVD)
Werf van der, J.J. (D66)
Werner, L.M. (CDA)
Wijngaarden van, J. (VVD)
Woude van der, H.H. (VVD)
Wuite, J. (D66)
Tegen
Agema, M. (PVV)
Alkaya, M.Ö. (SP)
Arib, K. (PvdA)
Azarkan, F. (DENK)
Baarle van, S.R.T. (DENK)
Baudet, T.H.P. (FVD)
Beckerman, S.M. (SP)
Beertema, H.J. (PVV)
Bisschop, R. (SGP)
Bosma, M. (Martin) (PVV)
Bromet, L. (GroenLinks)
Dassen, L.A.J.M. (Volt)
Dijck van, A.P.C. (Tony) (PVV)
Dijk van, G.J. (Gijs) (PvdA)
Dijk van, J.J. (Jasper) (SP)
Eerdmans, B.J. (JA21)
Ellemeet, C.E. (GroenLinks)
Ephraim, O.R. (Groep Van Haga)
Eppink, D.J. (JA21)
Esch van, E.M. (Eva) (PvdD)
Fritsma, S.R. (PVV)
Graaf de, M. (PVV)
Graus, D.J.G. (PVV)
Gündogan, N. (Volt)
Haan den, N.L. (Fractie Den Haan)
Haga van, W.R. (Groep Van Haga)
Helder, L.M.J.S. (PVV)
Hijink, H.P.M. (SP)
Hoop de, H.E. (PvdA)
Houwelingen van, P. (FVD)
Jansen, F.J.H. (FVD)
Jong de, L.W.E. (PVV)
Kathmann, B.C. (PvdA)
Kent van, B. (SP)
Kerseboom, S. (FVD)
Kops, A. (PVV)
Kuiken, A.H. (PvdA)
Kuzu, T. (DENK)
Kwint, J.P. (SP)
Lee van der, T.M.T. (GroenLinks)
Leijten, R.M. (SP)
Maatoug, S. (GroenLinks)
Maeijer, V. (PVV)
Marijnissen, L.M.C. (SP)
Markuszower, G. (PVV)
Meijeren van, G.F.C. (FVD)
Mulder, E. (Edgar) (PVV)
Nijboer, H. (PvdA)
Nispen van, M. (SP)
Omtzigt, P.H. (Omtzigt)
Piri, K.P. (PvdA)
Plas van der, C.A.M. (BBB)
Ploumen, E.M.J. (Lilianne) (PvdA)
Pouw-Verweij, N.J.F. (JA21)
Raan van, L. (PvdD)
Simons, S.H. (BIJ1)
Staaij van der, C.G. (SGP)
Stoffer, C. (SGP)
Teunissen, C. (PvdD)
Thijssen, J. (PvdA)
Vestering, L. (PvdD)
Wassenberg, F.P. (PvdD)
Weerdenburg van, V.D.D. (PVV)
Westerveld, E.M. (GroenLinks)
Wilders, G. (PVV)
Afwezig
Bouchallikh, K. (GroenLinks)
Hoekstra, W.B. (CDA)
Jong de, R.H. (Romke) (D66)
Kaag, S.A.M. (D66)
Klaver, J.F. (GroenLinks)
Knops, R.W. (CDA)
Koekkoek, M. (Volt)
Madlener, B. (PVV)
Ouwehand, E. (PvdD)
Raemakers, R. (D66)
Roon de, R. (PVV)
Rutte, M. (VVD)
Smolders, H.A.J. (Groep Van Haga)
Snels, B.A.W. (GroenLinks)

Activiteiten

13 okt 2021
05 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling in de eerste week na het herfstreces. Indien dit niet mogelijk is, zal een wetgevingsoverleg worden ingepland (op woensdag 13 oktober 2021 van 18.00-23.00 uur).

16:30 - 16:45

Debat terugkijken
16 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

22:35 - 22:36

14 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

22 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juli 2021 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

08 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
01 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

27 mei 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jun 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
22 jun 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
07 jul 2021

Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 (35845)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
16 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 okt 2021

Extra procedurevergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
13 okt 2021

Plenaire vergadering: Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 (35845)

Plenair debat (wetgeving)
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Hoofdelijke Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

28 mei 2021
Download Advies ATR
08 okt 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten