Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1161 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Deze wetswijziging dient ter implementatie van Richtlijn 2019/1161 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in een nieuw artikel 9.6.1 van de Wet milieubeheer. De richtlijn maakt deel uit van een tweede pakket aan voorstellen dat de Europese Unie moet helpen om emissiearme mobiliteit tot stand te brengen. Het voorstel moet bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en luchtverontreinigende emissies van mobiliteit, waarbij de Europese Commissie voor een beleidsaanpak kiest waarbij minimumstreefcijfers worden vastgesteld voor overheidsopdrachten voor wegvoertuigen.