Wetsvoorstel

Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Het wetsvoorstel regelt een recht op huurverlaging bij de woningcorporaties voor huurders met een laag inkomen en een voor dat inkomen hoge huur. Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders krijgen een korting op de verhuurderheffing.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

12 nov 2020
11 nov 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:20 - 00:17

10 nov 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

16:15 - 22:27

04 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:10 - 14:11

02 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

10:00 - 23:00

Debat terugkijken
29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen op 26 oktober en 2 november 2020 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling op 10-11 november 2020.

13:45 - 14:45

26 okt 2020
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

11:00 - 20:00

08 okt 2020
E-mailprocedure

Besluit: Leveren van een inbreng voor een Nader verslag over het wetsvoorstel en de inbrengtermijn bepalen op vrijdag 9 oktober, om 14.00 uur.

17:00 - 17:00

06 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag handhaven op woensdag 7 oktober 2020 om 14.00 uur.

18:30 - 18:45

24 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2021, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 10 en 11 november en stemmingen op 12 november 2020.

10:00 - 11:00

23 sep 2020
Technische briefing

Besloten technische briefing Belastingplan 2021

Besluit: Behandeld.

15:00 - 17:00

17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:45 - 14:50

15 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

15 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Besloten technische briefing Belastingplan 2021

Technische briefing
24 sep 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
06 okt 2020

Extra procedurevergadering - behandeling Pakket Belastingplan 2021

Procedurevergadering
07 okt 2020

Pakket Belastingplan 2021

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
08 okt 2020

[ E-mailprocedure ] - Voorstel van het lid Leijten om een Nader verslag uit te brengen inzake wetsvoorstel 35578 (eenmalige huurverlaging)

E-mailprocedure
09 okt 2020

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)(35578)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 okt 2020

Pakket Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg
29 okt 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
02 nov 2020

Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg
04 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) 1e termijn Kamer

Plenair debat (wetgeving)
11 nov 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 nov 2020

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
12 nov 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan het Debat over de terreurdaad in Frankrijk : STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2021, de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) en over moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken, over de Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35 554 en over moties ingediend bij het VAO JBZ-raad en het VAO Nertsen en COVID-19 (AO d.d. 11/11))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten