Wetsvoorstel

Kaderwet overige JenV-subsidies

Dit voorstel voor een Kaderwet overige JenV-subsidies beoogt een duidelijk en overzichtelijk regime te scheppen voor alle door een bewindspersoon van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verstrekte subsidies, met uitzondering van subsidies die worden verstrekt op grond van andere wetten in formele zin.

Wetgevingsproces

30 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 okt 2020

Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies) (35512)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten