Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (Voorjaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H). Deze wijziging houdt verband met de Voorjaarsnota 2020.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 14:10 - 15:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 15:20

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 juni 2020 te 14.00 uur, met het oog op beantwoording door het kabinet op 15 juni 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

 1. 29 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 20 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 juni 2020 te 14.00 uur, met het oog op beantwoording door het kabinet op 15 juni 2020. 

 4. 2 juni 2020

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 1 juli 2020

  Plenaire vergadering: Debat over de voorjaarsnota 2020

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 6. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

  Stemmingen

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.