Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. Ook bevat dit wetsvoorstel wijzigingen ter modernisering of verbetering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen en de titel van de wet. Deze wijzigingen volgen uit het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de Drank- en Horeca Wet.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 23:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aan de orde geweest in een email-procedure (besluit: aanmelden voor plenaire behandeling na het zomerreces)

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 december 2019 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 13 november 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 november 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 20 november 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 december 2019 te 14.00 uur.  

 4. 11 december 2019

  Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet - 35337

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 12 mei 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aan de orde geweest in een email-procedure (besluit: aanmelden voor plenaire behandeling na het zomerreces) 

 6. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 9 september 2020

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 8. 16 november 2020

  Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 9. 24 november 2020

  Verzoek van het lid Van Gerven SP om reactie en beoordeling amendement nr. 37 inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) voor de stemmingen van heden

  E-mailprocedure

 10. 24 november 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 11. 25 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 1 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 13. 1 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten