Wetsvoorstel

Wijziging van de Drank- en Horecawet

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. Ook bevat dit wetsvoorstel wijzigingen ter modernisering of verbetering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen en de titel van de wet. Deze wijzigingen volgen uit het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de Drank- en Horeca Wet.

Activiteiten

19 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:00

20 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 december 2019 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

13 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 dec 2019

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet - 35337

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten