Wetsvoorstel

Wijziging van de Drank- en Horecawet

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland. De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. Ook bevat dit wetsvoorstel wijzigingen ter modernisering of verbetering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen en de titel van de wet. Deze wijzigingen volgen uit het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de Drank- en Horeca Wet.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

25 nov 2020
24 nov 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:05 - 15:50

Debat terugkijken
16 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337)

Besluit: Behandeld.

16:30 - 23:00

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

12 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds aan de orde geweest in een email-procedure (besluit: aanmelden voor plenaire behandeling na het zomerreces)

15:30 - 17:00

20 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 december 2019 te 14.00 uur.

10:15 - 11:30

19 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

13 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
19 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
11 dec 2019

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet - 35337

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 mei 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
16 nov 2020

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337)

Wetgevingsoverleg
24 nov 2020

Verzoek van het lid Van Gerven SP om reactie en beoordeling amendement nr. 37 inzake de Wijziging van de Drank- en Horecawet (35337) voor de stemmingen van heden

E-mailprocedure
24 nov 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
25 nov 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 dec 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

14 nov 2019
Download HUF toets NVWA
14 nov 2019
Download Advies ATR
14 nov 2019
Download Advies AP
Alle documenten