Wetsvoorstel

Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

Het voorstel van rijkswet bevat een aantal vooral technische wijzigingen. Daarnaast wijzigt het voorstel de procedure voor de inzet van de officier-raadsman in het militaire strafproces. Het voorstel heeft betrekking op de Wet militaire strafrechtspraak, de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, de Paspoortwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Activiteiten

21 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:00

05 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 juni 2019.

10:00 - 11:30

19 jun 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 20 juni 2019.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

16 mei 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 jun 2019

Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) (35206-(R2127))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten