Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Het voorstel van Rijkswet regelt dat artikel 58 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat gaat over de beëindiging van de rechtsorde zoals neergelegd in het Statuut, niet enkel geldt voor Aruba maar ook voor Curaçao en Sint Maarten. Tevens regelt het wetsvoorstel dat de noodzaak tot het houden van een referendum hiertoe vervalt. Ook komt de eis van een meerderheid van twee derden van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden te vervallen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat bij wijziging van de Grondwet regels worden gesteld voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 19:47 - 19:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de indiener zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat advies Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zijn ontvangen

Tijd activiteit: 13:00 - 13:30

Wetgevingsproces

 1. 15 januari 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 januari 2019

  Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat advies Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zijn ontvangen 

 3. 27 januari 2021

  Procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 4. 3 februari 2021

  Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de indiener zijn ontvangen. 

 5. 11 mei 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 12 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten