Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds(F) (Najaarsnota 2018)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

04 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:30 - 16:45

18 dec 2018
18 dec 2018
19 dec 2018
20 dec 2018
Stemmingen

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

14:20 - 15:10

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

30 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota), deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
06 dec 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XIII) deel EZK

Inbreng feitelijke vragen
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten