Wetsvoorstel

Slotwet Infrastructuurfonds 2017

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Infrastructuurfonds over 2017 opgenomen.

Activiteiten

16 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:30 - 14:35

23 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

10:15 - 11:15

24 mei 2018
20 jun 2018
Wetgevingsoverleg

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

12:30 - 15:30

Wetgevingsproces

16 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
16 mei 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 mei 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
24 mei 2018

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
24 mei 2018

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
24 mei 2018

Slotwet Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
20 jun 2018

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Meer zien