Wetsvoorstel

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)

Activiteiten

24 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:45 - 16:15

26 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:00

05 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:15

Wetgevingsproces

18 apr 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 apr 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
24 mei 2018

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (TK 34940)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jul 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 jul 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

27 mei 2018
Verslag (34940-5)
Alle documenten