Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers

In de uitvoering van de Wet bescherming Antartctica zijn een aantal problemen geconstateerd, die met dit wetsvoorstel worden opgelost. Zo is het Nederlandse verbod om speciaal beschermde Antarctische gebieden te betreden voor niet-wetenschappelijke doeleinden strenger dan de internationale standaarden. Daardoor bestaat de kans dat organisatoren een vergunningen in het buitenland aanvragen. Dat wordt opgelost door onder strikte voorwaarden vergunningen af te geven. Daarnaast blijkt het onmogelijk om reizen van Nederlandse organisatoren vooraf te toetsen aan de hand van een Nederlandse vergunning wanneer die reis vanuit het buitenland wordt georganiseerd zonder toetsing aldaar. Dit wetsvoorstel verbreedt de reikwijdte van de vergunningplicht. Tenslotte bestaat onduidelijkheid over de positie van internationale waarnemers, onder meer ten aanzien van het betreden van de beschermde gebieden. Hierin wordt tegemoet gekomen in dit wetsvoorstel.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

17 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:20 - 15:45

25 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2018.

10:15 - 11:15

17 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

18 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:45

31 jan 2019
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

12 apr 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
17 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 apr 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
07 jun 2018

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten