Wetsvoorstel

Wijzigingswet Financiële markten 2018

Deze Wijzigingswet regelt de volgende veranderingen:
1. De Autoriteit financiële markten (AFM) mag voortaan informatie doorgeven aan de Autoriteit consument en markt (ACM), Nederlandse Zorgautoriteit, de Belastingdienst/FIOD en de Kansspelautoriteit
2. Het wordt onmogelijk om beslag te leggen op geld of bezittingen van een bank als die bij De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ondergebracht voor de afwikkeling van betalingen.
3. De beslissing over het wel of niet verlenen van een bankvergunning mag 26 weken duren in plaats van 13 weken, wat nu de regel is.
4. De Autoriteit financiële markten (AFM) controleert straks via het burgerservicenummer of zelfstandige financiële adviseurs de juiste diploma's en certificaten hebben.
5. Het plan om rechtspraak over bankrecht en effectenrecht in Amsterdam te concentreren vervalt.
6. De AFM en DNB moeten vertrouwelijke informatie uitwisselen met Justitie over bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders.
7. De organisatie van het toezicht op accountants door de Accountantskamer wordt aangepast.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

16 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:30 - 15:00

24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 februari 2018 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

05 jul 2018
05 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:15

05 sep 2018
26 sep 2018
27 sep 2018

Wetgevingsproces

20 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 feb 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
15 feb 2018

Wijzigingswet financiële markten 2018

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jul 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
05 jul 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
26 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
27 sep 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijzigingswet financiële markten 2018 (34859)

Hamerstukken
03 okt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten