Wetsvoorstel

Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Vanwege de manipulatie van rentestandaarden als LIBOR en EURIBOR heeft de Europese Commissie een verordening uitgevaardigd die de totstandkoming en het gebruik van deze standaarden regelt. De verordening is rechtstreeks geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Het wetsvoorstel regelt het toezicht op de naleving.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

26 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:50 - 17:15

27 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 oktober 2017 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

11 sep 2019
12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

Datum volgt
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

18 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
26 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 okt 2017

Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wet uitvoering verordening financiële benchmarks (34789)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten