Wetsvoorstel

Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Vanwege de manipulatie van rentestandaarden als LIBOR en EURIBOR heeft de Europese Commissie een verordening uitgevaardigd die de totstandkoming en het gebruik van deze standaarden regelt. De verordening is rechtstreeks geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Het wetsvoorstel regelt het toezicht op de naleving.

Activiteiten

26 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:50 - 17:15

27 sep 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 oktober 2017 te 14.00 uur.

15:30 - 16:30

Datum volgt
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

18 sep 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
26 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2017

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
19 okt 2017

Wet uitvoering verordening financiële benchmarks

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten