Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 februari 2017 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 21 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 januari 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 18 januari 2017

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 februari 2017 te 14.00 uur. 

 4. 23 februari 2017

  Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 29 maart 2017

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 10 mei 2017

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 16 mei 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 24 mei 2017

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten) (34 639)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 24 mei 2017

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

Documenten