Verslagen

16 dec 2019

Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D52498

Verslagen

16 dec 2019

Initiatiefnota van het lid Verhoeven over mededinging in de digitale economie (35134) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D52604

Verslagen

16 dec 2019

Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails (ongecorrigeerd stenogram)

2019D52321

Verslagen

16 dec 2019

Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl (35182) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D52320

Verslagen

04 dec 2019

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D50107

Verslagen

04 dec 2019

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D50185

Verslagen

04 dec 2019

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49816

Verslagen

02 dec 2019

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49430

Verslagen

02 dec 2019

Emancipatie (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49455

Verslagen

02 dec 2019

Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie (TK 35040) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49461

Verslagen

02 dec 2019

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49428

Verslagen

27 nov 2019

Gezamenlijke behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D49006

Verslagen

25 nov 2019

OCW-begroting, onderdeel Media (ongecorrigeerd stenogram)

2019D48114

Verslagen

25 nov 2019

MIRT (ongecorrigeerd stenogram)

2019D48121

Verslagen

18 nov 2019

Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D46808

Verslagen

18 nov 2019

OCW-begroting onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)

2019D46672

Verslagen

18 nov 2019

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

2019D46658

Verslagen

13 nov 2019

Wonen en Ruimte (voortzetting WGO) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D45845

Verslagen

11 nov 2019

Wonen en Ruimte (ongecorrigeerd stenogram)

2019D45309

Verslagen

11 nov 2019

Water (ongecorrigeerd stenogram)

2019D45312

Verslagen

04 nov 2019

Pakket Belastingplan 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

2019D44121

Verslagen

30 okt 2019

Personeel/Materieel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

2019D43892

Verslagen

30 okt 2019

Begrotingsonderzoek 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

2019D43342

Verslagen

28 okt 2019

Pakket Belastingplan 2020 (ongecorrigeerd stenogram)

2019D42934

Verslagen

14 okt 2019

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641) (ongecorrigeerd stenogram)

2019D40989

Kies periode

tot Toepassen