Verslag van een algemeen overleg
Primair Onderwijs

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2019, over lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs

Download Download

Ondertekenaars