Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2018, over Leven Lang Leren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30012-107 Praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen bekostigde hogescholen en werkgevers

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30012-92 Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35000-25 Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30012-89 Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over opleidingstrajecten op maat voor zijinstromers (t.v.v. 30012-88)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-80 Motie van het lid Wiersma over leerwerkbanen

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-84 Motie van het lid Van den Hul over deelname van laaggeletterden aan beroepsgerichte scholing

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

30012-82 Motie van de leden Krol en Wiersma over de ondersteuning van mensen zonder werkgever

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

30012-78 Motie van de leden Wiersma en Van der Molen over de verdere uitwerking van een leven lang leren

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-79 Motie van de leden Wiersma en Diertens over een "werk-apk" voor werkenden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Brief regering

28760-70 Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (Kamerstuk 34 775-VIII-33)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

34691-12 Motie van de leden El Yassini en Van Meenen over vergemakkelijken van publiek-private samenwerking

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XV-48 Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over ondersteunen van initiatieven voor een leven lang leren

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

34475-VIII-14 Motie van de leden Bruins en Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Jaarverslag en Onderwijsverslag 2015

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leven lang leren (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Leven Lang Leren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10