Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2018, over Internationalisering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22452-59 Internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

31524-357 Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over de hoogte van het instellingscollegegeld (t.v.v. 31524-354)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-615 Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen over de wijze van selectie

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 17/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Internationalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15