Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 mei 2018, over Cultuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-222 Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers OCW - kabinetsreactie verzoeken voor de zomer

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister van OCW - kabinetsreactie vragen sectoradvies theater 'Over grenzen'

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Cultuur

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 11:00

Media algemeen en Journalistiek

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40