Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden - Handhaving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25883-297 Verslag van een schriftelijk overleg over verschillende onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden

Indiener A. Bosman, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-778 Rapport kwartiermaker 'Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen'

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29818-43 Rapport 'Ontwikkelingen in scholing van ondernemingsraden'

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25883-286 Invulling van de motie van de leden Schut-Welkzijn en Tanamal over ontwikkeling van een samenwerkingsprogramma om langdurige arbeidsuitval te voorkomen (Kamerstuk 34375-18)

Indiener L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

29 juni 2017, 14.00 uur)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Arbeidsomstandigheden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsomstandigheden - Handhaving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20