Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 maart 2016, over Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

29279-326 Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 mei 2016, over Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Indiener L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brief regering

29279-284 Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Indiener G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek nadere informatie modernisering Wetboek van Strafvordering

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (29279-284)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Rondetafelgesprek met deskundigen project Modernisering WvSv

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55