Verslag van een algemeen overleg
Rechtsstaat en Rechtsorde

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 maart 2016, over Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.