Verslag van een algemeen overleg
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 13 januari 2010 inzake regelingen ten aanzien van declaraties

Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

16-11-2009
28479-50Regelingen ten aanzien van declaraties van bewindspersonen, bestuurders en ambtenaren