Verslag van een algemeen overleg
Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 13 januari 2010 inzake regelingen ten aanzien van declaraties

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

16-11-2009
28479-50Regelingen ten aanzien van declaraties van bewindspersonen, bestuurders en ambtenaren