Verslagen

15 okt 2018

Verzamelwet pensioenen 2019 (35015) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D49508

Verslagen

10 sep 2018

Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis - 34849 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D43450

Verslagen

10 sep 2018

Initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’ (ongecorrigeerd stenogram)

2018D43451

Verslagen

04 jul 2018

Uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D39097

Verslagen

02 jul 2018

Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee" (ongecorrigeerd stenogram)

2018D37614

Verslagen

28 jun 2018

Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ongecorrigeerd stenogram)

2018D37330

Verslagen

27 jun 2018

Verantwoording ministerie van Financiën (IX) over 2017 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D36982

Verslagen

26 jun 2018

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2017 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D36579

Verslagen

26 jun 2018

Veteranen (ongecorrigeerd stenogram)

2018D36704

Verslagen

26 jun 2018

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken en de wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota Hfdst. VII, B en C (ongecorrigeerd stenogram)

2018D36585

Verslagen

25 jun 2018

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy (34926) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D36050

Verslagen

25 jun 2018

Wetgevingsoverleg over de Slotwet 2017, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2017-2018 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D36049

Verslagen

21 jun 2018

Initiatiefnota van het lid Bisschop getiteld ‘De lidstaten weer aan het roer!' (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35559

Verslagen

21 jun 2018

Verantwoordingsstukken Koninkrijksrelaties (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35522

Verslagen

21 jun 2018

Verantwoording ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35519

Verslagen

21 jun 2018

Jaarverslag ministerie Buitenlandse Zaken over 2017 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35518

Verslagen

20 jun 2018

Jaarverslag BuHa-OS 2017 (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35460

Verslagen

20 jun 2018

Jaarverslag 2017 (deel EZK) en Slotwet 2017 EZK (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35172

Verslagen

20 jun 2018

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35171

Verslagen

20 jun 2018

Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie (ongecorrigeerd stenogram)

2018D35080

Verslagen

19 jun 2018

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI (ongecorrigeerd stenogram)

2018D34900

Verslagen

13 jun 2018

Jaarverslag en Slotwet 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie (ongecorrigeerd stenogram)

2018D34361

Verslagen

11 jun 2018

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D33274

Verslagen

11 jun 2018

Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892) (ongecorrigeerd stenogram)

2018D33273

Verslagen

28 mei 2018

Defensienota 2018 – investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid (ongecorrigeerd stenogram)

2018D30837

Kies periode

tot Toepassen