Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof ) (Kamerstuk 35452)

2020D21857
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kies periode

tot Toepassen