Toezeggingen

Zoekresultaten (2)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Temmink, N.G.J.

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Adviesrapport 'Elke regio telt!'

Toezegging bij Adviesrapport 'Elke regio telt!'. De Kamer ontvangt in december 2023 een voortgangsrapportage inzake pilots met overheidsdiensten dicht op de wijk, zoals onder andere de pilot Huizen van het Recht.

TZ202311-026

Toegezegd aan Temmink, N.G.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Klokkenluiders

Toezegging bij Klokkenluiders . De Kamer ontvangt een brief inzake het advies van ABDTOPConsult, hoe de procesbegeleiding vorm heeft gekregen en welk advies daaruit is gevolgd.

TZ202309-075

Toegezegd aan Temmink, N.G.J.