Toezeggingen

Zoekresultaten (26)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022. In de bestuursakkoorden die in het najaar worden afgesloten en met de Kamer worden gedeeld, wordt de voortgang op het gebied van capaciteitsproblemen en de besteding van reeds uitgekeerde maar nog niet besteedde bijzondere uitkeringen meegenomen.

TZ202306-303

Toezeggingen

Toezegging bij Verzamel-commissiedebat BES

Toezegging bij Verzamel-commissiedebat BES. De staatssecretaris informeert de Kamer voor 31 juli over het onderzoek naar de hoogte van de vrije uitkeringen en de stappen die het kabinet zal gaan zetten naar aanleiding van de resultaten.

TZ202304-153

Toezeggingen

Toezegging bij Verzameldebat CAS

Toezegging bij Verzameldebat CAS. De staatssecretaris J&V informeert de Kamer in de eerste helft van 2024 over de voortgang op de aanpak van de vreemdelingenproblematiek in de landen.

TZ202402-073

Toezeggingen

Toezegging bij Verzameldebat CAS

Toezegging bij Verzameldebat CAS. De staatssecretaris informeert de Kamer over de uitkomsten van haar aanstaande reis naar de landen en de gesprekken daar over de Onderlinge Regeling, de Landspakketten en de investeringsfondsen.

TZ202402-072

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022. De staatssecretaris informeert de Kamer over de stappen die gezet moeten worden om de onvolkomenheid SSO CN op te lossen en de voortgang hierop aan het einde van dit jaar.

TZ202306-301

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022. Eind dit jaar stuurt de staatssecretaris de Kamer een update over de opvolging van de beleidsdoorlichting inzake de versterking van de rechtshandhavingsketen.

TZ202306-302

Toegezegd aan Kamminga, R.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Toezegging bij Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen). De staatssecretaris overlegt met de minister van Financiën over een mogelijke brief aan de Kamer over de voortgang van de afwikkeling van de casus Girobank en informeert de Kamer daarover.

TZ202309-053

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Toezegging bij Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen). De staatssecretaris stuurt een overzicht van de stand van zaken van de besteding van de 20 miljoen voor het onderhoud van scholen in Curaçao, voor het einde van het jaar.

TZ202309-052

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten

Toezegging bij Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten. De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vragen van het lid Van den Berg over onderlinge stages.

TZ202305-131

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022. De staatssecretaris informeert de Kamer na de gesprekken met de Landen de komende dagen over de stand van zaken van de herfinanciering van leningen.

TZ202306-300

Toegezegd aan Kamminga, R.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Landspakketten en hervormingen CAS

Toezegging bij Landspakketten en hervormingen CAS. Wanneer er bij de uitwerking van de onderlinge regeling iets fundamenteels wijzigt, dan informeert de staatssecretaris de Kamer daarover.

TZ202301-026

Toegezegd aan Kamminga, R.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet 2021

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet 2021 . De staatssecretaris herbevestigd de eerder gedane toezegging om in het najaar een overzicht van de verschillen in wetgeving in Caribisch Nederland per departement met de Kamer te delen, incl. een financieel overzicht.

TZ202309-007

Toezeggingen

Toezegging bij Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten

Toezegging bij Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten. De staatssecretaris zal de agenda en de Nederlandse inzet voor de Koninkrijksconferentie vooraf met de Tweede Kamer delen.

TZ202305-130

Toegezegd aan Wuite, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten

Toezegging bij Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten. De staatssecretaris gaat bekijken of het Handboek Crisisbeheersing, al dan niet geredigeerd, met de Kamer gedeeld kan worden, en informeert de Kamer daarover.

TZ202305-129

Toegezegd aan Wuite, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Verzamel-commissiedebat BES

Toezegging bij Verzamel-commissiedebat BES. De staatssecretaris informeert de Kamer voor de zomer over de aangepaste criteria voor toegang tot het Nationale Groeifonds en SDE++, en de ondersteuning vanuit de Rijksoverheid bij de aanvragen.

TZ202304-158

Toegezegd aan Berg, J.A.M.J. van den