Toezeggingen : Toezegging bij Passend onderwijs

Na de zomer ontvangt de Kamer een brief of een 0-meting over de toegankelijkheid van digitale leermiddelen mogelijk is.

  • Toegezegd door Paul, M.L.J. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04260
Datum: 29 mei 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Passend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap