Toezeggingen : Toezegging bij Passend onderwijs

Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer de uitwerking van de motie de Hoop/Westerveld naar de Kamer (over bij de verdere uitwerking van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten, Kamerstuk 31497, nr. 462).

  • Toegezegd door Paul, M.L.J. (Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04260
Datum: 29 mei 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Passend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap