Toezeggingen : Toezegging bij Media

Rond de zomer ontvangt de Kamer per brief “bouwstenen” t.b.v. de discussie over: • hoe de publieke media-opdracht van de publieke omroep zou moeten worden vormgegeven. • hoe de pluriformiteit zowel intern als extern kan worden vormgegeven in het nieuwe stelsel; welke indicatoren voor verankering in de maatschappij. • digitale impuls.

  • Toegezegd door Gräper, F.Q. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00691
Datum: 11 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Media
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap