Toezeggingen : Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

De Kamer ontvangt voor de zomer twee brieven over diversiteitsbeleid van de Rijksoverheid, al dan niet inclusief streefcijfers waarin de minister terugkomt op de vraag of het werken met streefcijfers in het kader van diversiteitsbeleid een zinvolle gedachte is.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Bamenga, P. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00379
Datum: 16 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken