Toezeggingen : Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

De Kamer ontvangt voor de zomer de kabinetsreactie op het rapport van Amnesty International 'Etnisch profileren is overheidsbreed probleem'.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Bamenga, P. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00379
Datum: 16 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken