Toezeggingen : Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

De minister van Buitenlandse Zaken informeert de Kamer als daar aanleiding toe is over eventuele gevolgen van operatie Poseidon Archer op humanitaire hulp in Jemen.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Dobbe, S.E.M. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A03227
Datum: 23 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken