Toezeggingen : Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

De minister van LNV zal voor het zomerreces de Kamer informeren over de mogelijkheden om banken te verplichten om mee te betalen aan de transitie in de landbouw.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Kostić, I. (PvdD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06497
Datum: 17 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Stikstof, NPLG en natuur
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit