Toezeggingen : Toezegging bij Stikstof, NPLG en natuur

De minister voor Natuur en Stikstof zal de rapportage over de Handreiking Passende Beoordeling in mei 2024 aan de Kamer sturen.

  • Toegezegd door Wal-Zeggelink, Ch. van der (Minister voor Natuur en Stikstof)
  • Toegezegd aan Campen, A.A.H. van (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06497
Datum: 17 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Stikstof, NPLG en natuur
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit