Toezeggingen : Toezegging bij Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

De Kamer ontvangt uiterlijk 26 april een brief over het voornemen van de Europese Commissie om importheffingen op te leggen op graan uit Rusland en Belarus.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Campen, A.A.H. van (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01783
Datum: 16 apr 2024
Soort activiteit: Plenair debat (debat)
Onderwerp(en): Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024
Commissie (voortouw): Tweede Kamer