Toezeggingen : Toezegging bij Personen- en familierecht

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe om samen met de minister van Buitenlandse Zaken te onderzoeken of het mogelijk is de Kamer een geanonimiseerd overzicht te verstrekken van inspanningen inzake internationale kinderontvoeringen en daarbij ook de voortgang van de motie-Van Nispen c.s. te betrekken over hulp aan slachtoffers en het aanspreken van landen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03781
Datum: 3 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Personen- en familierecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid