Toezeggingen : Toezegging bij Klimaat Caribisch deel Koninkrijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal de resultaten van de evaluatie van het olielek op Bonaire met de Kamer delen zodra ze beschikbaar zijn, met als streven dit te doen voor het zomerreces.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07965
Datum: 9 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Klimaat Caribisch deel Koninkrijk
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Koninkrijksrelaties