Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister stuurt de lijst met knelpunten die worden ervaren bij gegevensdeling en het gebrek aan wettelijke grondslagen voor gegevensdeling aan de Kamer en neemt daarbij mee welke van deze knelpunten het snelst opgepakt kunnen worden.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01292
Datum: 2 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid