Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister informeert de Kamer in de volgende stand van de uitvoering over haar gesprek met UWV over de verbreding van signalen bij de Maatwerkplaats.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Dijk, I. van (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01292
Datum: 2 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid