Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister zegt toe de Kamer na de voorjaarsbesluitvorming te informeren over de loonloze tijdvakken.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Flach, A.J. (SGP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01292
Datum: 2 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid