Toezeggingen : Toezegging bij Verzameldebat BES

De staatssecretaris deelt de definitieve versie van de afsprakenlijst van de Werkconferentie WolBES/FinBES met de Kamer.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
  • Toegezegd aan Michon-Derkzen, I.J.M. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01310
Datum: 2 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verzameldebat BES
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Koninkrijksrelaties