Toezeggingen : Toezegging bij Verkeersveiligheid

De minister van IenW zegt toe om de Kamer, voor het volgende commissiedebat Verkeersveiligheid, schriftelijk te informeren over de tot dan toe behaalde resultaten van het platform Bezorg Veilig.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Veltman, H.N. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06465
Datum: 30 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verkeersveiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat