Toezeggingen : Toezegging bij Seksueel geweld en kindermisbruik

De minister komt bij de voortgangsbrief zeden, in juni of juli, schriftelijk terug op de vragen van mevrouw Michon-Derkzen over de regelgeving ten aanzien van bedrijven met betrekking tot online seksueel overschrijdend gedrag. De minister informeert op verzoek van de heer Eerdmans de Kamer in deze brief ook over de acties van de politie ten aanzien van de personen die kinderpornografisch materiaal downloaden.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07592
Datum: 6 mrt 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Seksueel geweld en kindermisbruik
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid