Toezeggingen : Toezegging bij Duurzaam vervoer

De Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) zal rond het zomerreces bij de Kamer worden voorgehangen.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Bamenga, P. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05781
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Duurzaam vervoer
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat