Toezeggingen : Toezegging bij Duurzaam vervoer

De staatssecretaris zal laten onderzoeken welke inkomensgroepen het meest profiteren van stimuleringsbeleid en de Kamer hierover na afronding hiervan voor de zomer informeren.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Bamenga, P. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05781
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Duurzaam vervoer
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat