Toezeggingen : Toezegging bij Duurzaam vervoer

De door het lid Van Houwelingen (FvD) gestelde vragen over de geluidsnormering van windmolens zullen binnen enkele weken schriftelijk worden beantwoord.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Houwelingen, P. van (FVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05781
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Duurzaam vervoer
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat