Toezeggingen : Toezegging bij Wet open overheid

De Kamer ontvangt in Q2 2024 een brief met reactie op de invoeringstoets, de adviezen van het ACOI, de regeringscommissaris, en de oproep van journalisten. In de brief wordt tevens ingegaan op de mogelijke rol en bevoegdheden van een nationaal coördinator, of welke naam deze functionaris ook krijgt, de Groninger aanpak, en een stappenplan van wat op welke termijn kan worden verbeterd en welke bevoegdheden eventueel veranderd zouden moeten worden.

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04755
Datum: 15 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wet open overheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken