Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

De minister overleg met de minister van EZK of en zo ja, hoe de Kamer nader geĆÆnformeerd kan worden over een Plan B voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld op het gebied van industriĆ«le subsidies.

  • Toegezegd door Leeuwen, G.E.W. van (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Zeedijk, F.A. (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05668
Datum: 15 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken Handel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking